I kontseptsioon

Vana õlivabriku torni taastamine

KOHTLA-JÄRVE ÕLITORN

Autorid:
Katrin-Nele Mäger (TTÜ), Robert Schumann (TTÜ), Tuuliki Širokova (EKA), Kaarel Truu (EKA)
Juhendajad:
Targo Kalamees (TTÜ), Tüüne-Kristin Vaikla (EKA), Martin Melioranski (EKA), Andres Ojari (EKA), Oliver Orro (EKA).

Seletuskiri
Vaatmik