Vana õlivabriku torni taastamine

VKG algatused

20. veebruaril 2013 avalikustasid EKA ja TTÜ üliõpilased ja õppejõud oma rohkem kui neljakuise töö tulemusi, milleks said VKG tootmisterritooriumil asuva 1924. aastal ehitatud vana Õlivabrikutorni 4 taastamiskontseptsiooni. Taastamiskontseptsioonide leidmiseks oli loodud EKA ja TTÜ õppeprotsessi uus õppeaine. Uue aine eestvedamist võtsid enda peale ülikoolide 7 õppejõudu, kelle seas on arhitektid, muinsuskaitsjad, restauraatorid, sisekujundajad. Meeskonda kuulus ka legendaarne Lennusadama taastaja Karl Õiger.

VKG algatusel käimalükatud töö eesmärgiks on samm-sammult alustada tootmisterritooriumil asuva ajaloolise objekti taastamisega. Keemiakontserni eesmärgiks on selle põlevkivitööstuse sümboli säilitamine ja sellest õppe– ja turismiobjekti väljaehitamine.

TTÜ professor Karl Õiger: ”VKG tootmisterritooriumil asuvast vanast õlivabriku tornist saab ajalise ja rahalise ressursi olemasolul välja arendada ühe silmapaistvaima Eesti turismiobjekti. Tema asukoht, arhitektuur ja ajalugu pakuvad palju ideid ja põnevust.”

Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi: „Käimalükatud töö omapära on selles, et Eesti tööstusajaloo seiskohast ühe tähtsaima allesjäänud objekti taastamisse on algusest peale kaasatud tudengid. Töö õlivabrikutorni taastamiseks jätkub suure tõenäosusega ka 2013. aastal ja ma näen, et kahe Eesti ülikooli õpilased ja õppejõud on suutelised arendama tööd nii kaugele, et sellest sünniks reaalsete tööde aluseks vajalik projekt”.

VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa: „Meie territooriumil asuva õlivabrikutorni näol on tegu ehtsa ajaloolise objektiga. Sest just see vabrik andis kunagi alguse hetkel õitsevale Eesti põlevkivitööstusele, just selle ümber formeerusid hiljem linnad ja elurajoonid. Sellepärast on VKG jaoks tähtis seda hoida ja võimalusel taastada, et ühelt poolt tutvustada Eesti inimestele meie tööstusajalood ja teiselt poolt, veelkord rõhutada seda, et põlevkivitööstus oli ja on Eesti majanduse alustala”.

VKG plaani järgi, hakkab uues tornis asuma põlevkivitööstusele pühendatud interaktiivne ekspositsioon, ainulaadne klass keemiatundide korraldamiseks, konverentsikoht ning vaateplatvorm, kust avaneb ilus vaade nii tööstuslinnale kui ka VKG tootmisterritooriumile. Tudengite esitatud ideede järgi aga saab kontseptsiooni täiendada ka Eesti ainukese mänguraudteega, mis viiks linna külalisi torni, taastada I Vabariigi ajal territooriumil olnud õunapuuaiaga ning osaliselt taastada vabriku põhihoonet, mis hõlmaks endas tööstustöötajatele suunatud keskust.

I kontseptsioon
II kontseptsioon
III kontseptsioon
IV kontseptsioon
Tehniline seisukord ja torni ajalugu