Sotsiaalne vastutus

VKG on üks innukamaid sotsiaalse vastutuse kontseptsiooni edendajatest Eestis.

Koos 19 teise ettevõttega asutas VKG 2012. aasta detsembris vastutustundliku ettevõtluse Eesti võrgustiku, mille eesmärgiks on kontseptsiooni populariseerimine ning edendamine Eesti ettevõtluses ja riiklikul tasemel.

Meie prioriteedid vastutustundliku ettevõtluse raames:

Keskkonnahoid
VKG eesmärk on tööstuse mõju kõrvaldamine või võimaliku miinimumini viimine. Keskkonnainvesteeringute summa viimase üheksa aasta jooksul ületab 68 mln eurot. Investeeringute summa perioodil 2012–2020 on umbes samas suurusjärgus.

VKG töötajad
Selles vallas on prioriteetideks eelkõige tööohutus, laiaulatuslike lisasoodustustega kollektiivleping ning tööstustraditsioonide hoidmine. Viimase puhul on VKG võtnud oma eesmärgiks tööstusregiooni suurimate ürituste korraldamise. Aasta jooksul on VKG eestvedamisel korraldatud keemikute päev, kaevurite päev ja eakate inimeste päev. Alates 2012. aastast juurutab VKG oma töötajaskonda heategevusliku ja vabatahtliku töö põhimõtteid.

Ida-Virumaa regioon, kus ettevõte tegutseb
VKG prioriteediks on püsiv dialoog kohalike inimestega, haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning ürituste toetamine. VKG-l on asutatud omanimelised stipendiumid nii TTÜ Viru Kolledžis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Kontsernis on aastate jooksul välja töötatud mitmed algatused, mis on suunatud regiooni kitsematele sihtrühmadele.

Kultuur ja sport
Kultuuri ja spordi toetamine väljendub eelkõige sponsorlustegevusena, mis ületab aastas mitutkümmet tuhandet eurot.  VKG toetab nii üleriigiliselt tähtsaid organisatsioone kui ka väiksemaid kohalikke üritusi. Lisaks on alates 2012. aastast käima lükatud laiaulatuslik koostöö Eesti peamiste kunstiülikoolidega (Eesti Kunstiakadeemia – ning Tartu Kõrgema Kunstikooliga), mis annab õpilastele uusi võimalusi kunstitegevuse laiendamiseks.