VKG strateegilised eesmärgid

VKG ärifilosoofia

1. Põlevkivi orgaanilise ja mineraalse potentsiaali täielik ärakasutamine

  • Põlevkivist peenemate kemikaalide 100%-line eraldamine ning töötlemine tööstuslikes mastaapides;
  • Kvaliteetsete kütteõlide tootmine;
  • Põlevkivi tööstuslikest jääkidest ehitusmaterjalide tootmine.

2. Põlevkivi baasil toodetud kütteõlide tootmismahtude kasvatamine ning kütteõlide kvaliteedi parendamine

  • Põlevkivi töötlemismahtude suurendamine;
  • Diislikütuse tootmiseks tehnoloogia valimine ning selle tootmise alustamine kogu Eesti-sisese diislikütuse tarbimisvajaduse katmise eesmärgil.

3. VKG kasutuses olevate tehnoloogiate Kiviter ja Petroter arendamine

4. Eesti-sisese koostöö arendamine põlevkiviressursi tõhusamaks kasutamiseks