VKG strateegilised eesmärgid

VKG ärifilosoofia
  1. Tooraine kättesaadavuse tagamine
  2. Põlevkivist maksimaalse energia eraldamine
  3. Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
  4. Efektiivsusele suunatud organisatsiooni kultuuri tekitamine
  5. Põlevkiviõli konkurentsivõimeline omahind