Kontserni kvaliteedi juhtpõhimõtted

VKG ärifilosoofia

KVALITEEDI TAGAMINE

Kontserni tootmistegevuste, teenuste ja toodete kõrge kvaliteedi  hoidmine on klientide rahulolu tagamise ja kontserni strateegiliste  eesmärkide saavutamise eduvõti. Parima kvaliteedi tagamiseks järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest, konventsioonidest ja lepingutest tulenevaid nõudeid ning hoitakse kinni järgmistest põhimõttetest:  

Kliendid:

pöörame suurt rõhku kliendi rahulolule, toodete ja teenuste parendamisel peame oluliseks kliendi tagasisidet;

Areng:

töötame põlevkivi väärtustamise suunas ja pöörame suurt tähelepanu säästva arengu edendamisele;

Personal:

ettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks ja kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe ja töötervishoiualaste eesmärkide saavutamiseks kaasame töötajaskonda juhtimissüsteemi pidevasse täiustamisse;

Keskkond:

identifitseerime ettevõtte tootmistegevusega kaasnevaid ökoloogilisi aspekte ja keskkonnamõju ning hindame nende vastavust seadusandlusele ning teistele nõuetele;

Töökeskkond:

tagame ohutu töökeskkonna ja loome ohutud töötingimused kontserni ettevõtete töötajatele ning turvalise viibimise meie ettevõtetes oma külalistele ja koostööpartneritele;

Huvipooled:

peame oluliseks huvipoolte teavitamist ettevõtte tegevusest ja võimalikest mõjudest keskkonnale.