VKG ärifilosoofia

Kontsern

VKG missioon

Väärtustada Eesti põhilist maavara - põlevkivi

VKG visioon

Säilitada muutunud turuolukorras tänu efektiivsuse kasvule jätkusuutliku Eesti põlevkivitööstuse eestvedaja roll ja olla innovaatiline maailma liider põlevkivi potentsiaali avamises

VKG väärtused

Avatus 
Pühendumus 
Areng 

VKG ärifilosoofia

Eesti tähtsaima maavara mineraalse ja orgaanilise potentsiaali täielik avamine Eesti traditsioonilise tööstusharu ning laiemalt Ida-Virumaa tööstuspiirkonna kasvu ja arengu heaks.