Lepingupartneritele

Kontsern

VKG Energia OÜ territooriumil kehtivad reeglid ja ohutusnõuded

Juhendid:
Juhend nr 11. Üldohutuseeskirjad sissejuhatava juhendamise läbiviimiseks.
Juhend nr 101. Gaasiohtlike tööde läbiviimise kord.
Juhend nr 136. Tuletööde ohutu organiseerimine.
Juhend nr 155. Remonttööde organiseerimine ja tööohutus (vene keeles).
Juhend nr 168. Sõidukite ja jalakäijale ohutu liiklemise tagamisest Viru Keemia Grupp ASi ja selle tütarettevõtjate territooriumil.
Kaevetööde korraldamise kord.
Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord.
Jäätmete sorteerimise ja kogumise juhend.
Raamtöösisekorraeeskiri ehitusplatsil. 

Lubade vormid:
Sissepääsuloa taotlus.
Akt-luba – Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord.
Töökorraldus-luba – Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord.
Gaasiohtlike tööde töökäsk-luba – Juhend nr 101.
Tuletööde luba – Juhend nr 136.
Kaevetööde luba – Kaevetööde korraldamise kord.
Akt-luba  – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Luba elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Luba maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemiseks – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutseda sooviva isiku taotlus – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Töökäsk-luba tööde tegemiseks elektripaigaldistes – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.

Инструкции
Инструкция № 11. Инструкция для проведения вводного инструктажа.
Инструкция № 101. Порядок проведения газоопасных работ.
Инструкция № 136. Безопасная организация проведения огневых работ.
Инструкция №168 требования безопасности к движению транспортных средств и пешеходов на территории Viru Keemia Grupp AS и его дочерних предприятиях
Организация земляных работ 
Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Руководство по сортировке и сбору отходов
Рамочные правила внутреннего трудового распорядка на строительной площадке

Формы выдаваемых разрешений

Ходатайство на пропуск на промышленную территорию.
Акт-допуск - Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Наряд-допуск - Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Наряд-допуск на проведение газоопасных работ - Инструкция № 101.
Разрешение на проведение огневых работ - Инструкция № 136.
Разрешение на земляные работы - Организация земляных работ.

Instructions
Instruction No.11. General rules for visiting the territory of the production facility.
Instruction No. 136. Hot Works Safety Management.

Forms of given-out permissions
AKT-PERMIT
WORK PERMIT
HOT WORK PERMIT

Kodulehel esitatud ohutusjuhendite  õigused on kaitstud.

Kopeerimine ja kolmandatele isikutele üleandmine on rangelt keelatud.