Juhatus

Kontsern
 

Ahti Asmann
Juhatuse esimees

Meelis Eldermann
Juhatuse aseesimees

Jaanis Sepp
         Finantsdirektor         

 

Nikolai Petrovitš
VKG Oil AS
Juhatuse liige

Margus Kottise
VKG Kaevandused OÜ
Juhatuse liige

 

Viru Keemia Grupp ASi juhatus koosneb viiest liikmest:
juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor, finantsdirektor, VKG Kaevandused OÜ juhatuse liige ning VKG Oil ASi juhatuse liige.

Kolm juhatuse liiget (Ahti Asmann, Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp) juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget  – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.