Põlevkiviõli tootmise väärtusahela majandusliku mõju analüüs

Aruanded

Aruanne võtab kokku majandusliku mõju, mida uue Petroter-tüüpi põlevkiviõlitehase ehitamine ja VKG põlevkiviõli tootmise kogu väärtusahel avaldaks Eesti sisemajanduse kogutoodangule, maksutulule, väliskaubandusbilansile ning tööhõivele.

Põlevkiviõli tootmise väärtusahela majandusliku mõju analüüs