Aastaraamatud

Aruanded

VKG aastaraamat on kontserni tulemusi kajastav ja analüüsiv väljanne, mis on suunatud ettevõtte põhilistele parnteritele ja meediakanalite esindajatele.
Raamat sisaldab esmaseid finantsandmeid eelmise aasta kohta auditeerimata kujul.
Aastaraamat räägib kontserni peamistest aasta tulemustest, nende mõjust käekäigule ja teeb mõõduka prognoosi tulevikuks.
Lisaks leiab VKG aastaraamatust põhjalikuma tutvustuse kontserni peamistest tegevusaladest ja nende aastasündmustest.

VKG käekäigu põhjalikumalt käsitleb aga kontsernis ilmuv Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne (väljaanne ilmub mai kuus).
Aruanne annab nii täispildi kontserni keskkonnamõjust kui ka  põhjalikuma ülevaate finantsandmetest, juhtimisest, tööohutuse - arenduse ja riskijuhtimise poliitikast.