Kontsern

Põlevkivi leidub maailmas mitmetes riikides ning selle varud on väga suured, kuid seda töödeldakse vaid vähestes
paikades. Suurriikide Brasiilia, Hiina, Saksamaa ja Iisraeli kõrval on Eesti praegu kolmas paik maakeral, kus põlevkivi tööstuslikus mastaabis töödeldakse. Põlevkivi peamiseks saaduseks on kütused – seda nii põlevkiviõli kui ka põlevkivigaas.

VKG on Eesti suurim põlevkiviõli ja kemikaalide tootja. 2016. aastal oli kontserni töötlemismaht 3,48 miljonit 
tonni kaubapõlevkivi ning toodetud õliproduktide kogus 451 300 tonni. VKG katab kogu põlevkiviahela alates selle
kaevandamisest ja ümbertöötamisest kuni peenkemikaalide turustamiseni.

Ettevõte on samuti üks tuntuimaid piirkonna arendajaid, kes hoolib oma töötajatest ja kohalikust kogukonnast. 2010. aastal ühines VKG maailma mõjukaimate sotsiaalse vastutuse algatustega, milleks on GRI ja UN Global Compact.

Maailmas on VKG oma töötlemismahtude poolest teisel kohal Hiina Fushuni põlevkivitöötlemise
kompleksi järel ja Brasiilia Petrobrasi põlevkivitöötlemistehase ees.