Hankeosakond

Kontaktid

Üldandmed:

Inna Revjakina
Juhataja kohusetäitja

Sergei Lušin
VKG Oil AS-i varustusjuht

 Natella Samoilova
Hankespetsialist