Tsemenditehas

Projektid

Võimaluste leidmine põlevkivi mineraalosa suuremahuliseks kasutamiseks on olnud pikka aega üks suuri eesmärke VKG arendustegevuses. Oluline on olnud leida selline lahendus, mis võimaldaks kasutada õlitootmise käigus tekkivat poolkoksi ja põlevkivituhka mitte kümnetes tonnides, vaid sadades tuhandetes tonnides.

2006 aastal töötati VKG eestvedamisel Austria insenerifirma Austroplan poolt välja tsemenditootmise protsess, mis põhitoormena kasutab põlevkivitöötlemise jääk – ja kõrvalprodukte, kütusena põlevkivigaasi ja rasket põlevkiviõli. Koostati protsessi ja tehnoloogia kirjeldus, tehti esimesed majanduslikud arvestused tehase võimaliku tootlikkuse, investeeringu suuruse ning projekti tasuvuse kohta.

2007 aasta alguses kooskõlastasid VKG aktsionärid edasise tegevuskava ning sellele vastavalt viidi läbi süvendatud turu-uuring, majandusanalüüs ning alustati inseneritöödega pakkumisdokumentatsiooni koostamiseks rahvusvahelisele hankele. Samuti viidi läbi tsemenditehase keskkonnamõju hinnang. Valitud 2500 tonnise päevase klinkri tootlikkusega tehas võimaldab toota üle miljoni tonni tsementi aastas, investeeringu mahuks on hinnatud 2,5 miljardit krooni

2008 aastal viidi läbi rahvusvaheline hange tehase tehnoloogiale, pakkujatena osalesid kolm maailma juhtivat firmat – FLSmith Taanist, Polysius ja KHD Saksamaalt. Hanke käigus töötasid kõik kolm osalejat välja VKG toormetel põhineva tsemenditootmise protsessi ning esitasid pakkumise inseneritöödele, seadmete valmistamisele ning tehase käivitamisele. Paralleelselt viidi läbi Eesti sisene hange tsiviilehituse ja montaazi töövõtja leidmiseks.

Seoses järskude muudatustega finants– ja ka ehitusmaterjali turgudel otsustas VKG 2009 aasta alguses ajutiselt külmutada enamuse tsemenditehase rajamisega seotud tegevustest majandusliku olukorra muutumiseni. Jätkatakse tegevusi mis on seotud lubadega ja ressursi kindlustamisega. Tsemenditehase projekti eeldatav realiseerimine on planeeritud perioodi 2015-2020.