Ojamaa põlevkivikaevandus

Projektid

Ojamaa põlevkivikaevandus. Piisavas koguses vajaliku kvaliteediga põlevkiviressursi olemasolu on aluseks kogu VKG põlevkivitöötlemise stabiilseks opereerimiseks ja sellest tulenevalt oli Ojamaa kaevanduse avamisega seonduv 2009 aastal teiseks ärilise seisukoha pealt strateegiliseks suunaks, kus 2009 aastal tempot maha ei võetud.

2009 aastal täpsustati ja kooskõlastati kaevanduse avamise tegevusplaan ja eelarve kuni täisvõimsuse – 2,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi aastas – saavutamiseni aastal 2012-2013. Jätkati kaevanduse maa-aluse osa ja maa-pealse teeninduskompleksi projekteerimisega, alustati kallaksahtide ning infrastruktuuri rajamisega. Soetati läbindustöödeks vajalik tehnika ning aasta lõpus kuulutati välja hange 12,5 km pikkuse konveieri rajamiseks kaevanduse teeninduskompleksist kuni VKG õlivabrikuteni.

2010 aasta kevadel jõuti läbindustöödega põlevkivikihini ning alustati esimeste põlevkivitarnetega Petroteri tehasesse.

Aasta lõpus algas Eestis ainulaadse üle 12-kilomeetrise usskonveieri ehitus. Aprillis 2012 lasti käiku nii konveier kui ka Ojamaa rikastusvabrik.

Ojamaa kaevanduse jõudis täisvõimsusele mais 2013.