Fosforiidi uurimine

Projektid

2011. aastal asus VKG kaardistama fosforiidi kasutuse potentsiaalseid võimalusi.

Selle põhjenduseks on eelkõige see, et maavarade kaevandamine ja keemiatööstus on meie põhitegevus, ning peame mõistlikuks ennast ka antud valdkonnas harida.

VKG peab oluliseks olla tänapäevasel tasemel kursis Eesti maavarade seisuga ning nende kasutamisvõimalustega nii et maksimaalse lisandväärtuse loomisest saab kasu riik,  kohalik kogukond ning, mis peamine, et keskkonnamõju on minimaalne.

Fosforiidi kasutuspotentsiaali uuringute eesmärk on hinnata olemasolevate varude mahtu, nende kvaliteeti, kättesaadavust ning keskkonnasäästliku kasutuselevõtu võimalikkust tänapäevaste tehnoloogiate rakendamisel. Uuringutesse on kavas kaasata spetsialiste ja teadlasi eelkõige Eestist, aga ka mujalt maailmast, mille käigus tehakse tihedat koostööd fosforiidimaardlate asupaikade kohalike omavalitsuste ja kõigi huvigruppidega.

2013. a detsembri alguses avalikustas Eesti põlevkivitööstuskontsern VKG uue kodulehe aadressi eestifosforiit.ee. Uus veebileht annab täieliku ja sõltumatu info kasuliku maavara kohta, mille uurimist kontsern peab vajalikuks.