Põlevkiviõlide rafineerimine. Diislikütuse tootmine.

Projektid

Erinevalt Eestist käsitletakse maailma mastaabis põlevkivi peamiselt „alternatiivse naftana“ ja teda vaadeldakse potentsiaalse toorainena vedelkütuste – eelkõige mootorikütuste – tootmiseks. VKG omab hetkel maailmas opereeritavatest põlevkivitöötlemise tehastest kõige paremat õlide järeltöötluse skeemi, mis võimaldab toota hea kvaliteediga merekütuste komponente ja kütteõli. Järeltöötlus hõlmab õlide ettevalmistust, kemikaalide eraldamist protsessi veest, atmosfääri destillatsiooni ja koksistamist.

Pikemas perspektiivis on VKG eesmärk tõsta põlevkiviõlid kõrgemasse kvaliteediklassi – hakata kütteõlide asemel tootma EURO V standardile vastavat diislikütust ja 0,1%lise väävlisisaldusega merekütust. 2008. aastal alustati tegevustega põlevkiviõlide rafineerimistehnoloogia defineerimiseks, formuleeriti tehnilised tingimused protsessile, soovitud produktidele ja rafineerimiskompleksi konfiguratsioonile.

2009. aastal sõlmis VKG kokkulepped kahe maailma juhtiva ja ühe uue rafineerimistehnoloogia pakkujaga pilootkatsetuste sooritamiseks Eesti põlevkiviõliga ning pilootkatsete tulemustel põhineva rafineerimisprotsessi väljatöötamiseks. Aasta jooksul viidi läbi planeeritud mahus katsetuseprogramm ning töötati välja üle kümne võimaliku konfiguratsiooni protsessi, mille hulgast valiti välja kõige potentsiaalsemad. Aasta lõpuks vormistasid tehnoloogiafirmad VKG-le pakkumised vesiniktöötluse protsessi ja tehnoloogia projekteerimiseks ning tehnoloogia litsentseerimiseks. Kahe lahenduse puhul on täielikult saavutatud EURO V diiselkütuse ja MARPOL 2015 merekütuste kriteeriumid, ühe tehnoloogia puhul jäid tulemused paari parameetri – tiheduse ja tsetaanarvu – osas veidi nõuetele alla.

2009. aasta keskel otsustas Eesti riik läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetada VKG tegevusi põlevkiviõlide rafineerimistehnoloogia arendamiseks kui Eesti jaoks strateegiliselt tähtsat suunda 8 miljoni krooniga.