Arendustegevus

Arendustegevuse peamine fookus on suunatud projektidele, mis toovad kaasa efektiivsuse tõstmise ning aitavad ette valmistada ja kohanduda muutlike turuolukordadega.

2018. aasta peamised eesmärgid ja väljakutsed arengutegevuses:

  • MARPOL merekütuse kvaliteedinõuete muutumise mõjuanalüüs, kohandumise strateegia
  • Tooraine kättesaadavuse tagamine
  • Põlevkivist maksimaalse energia eraldamine
  • Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
  • Põlevkiviõli konkurentsivõimeline omahind
  • Põlevkiviõli toodetele uued turustuskanalid
  • Äriprotsesside tõhustamine
MARPOL MEREKÜTUSTE VÄÄVLISISALDUSE PIIRMÄÄRA MUUTUSE MÕJUDE HINDAMINE

1. jaanuaril 2020 maailmamerel jõustuv uus merekütuste väävlisisalduse piirmäär 0,5% toob kaasa murrangulise muutuse merekütuste turul. Eelkõige tähendab väävlisisalduse piirmäära muutus seda, et tänase 3,5% väävlisisalduse piirmääraga merekütuse valmistamiseks kasutatav raske kütteõli peab leidma uue kasutuse kas rafineerimistehaste toorainena või elektrijaamade kütusena. Muutuse mõju on näha futuuride hinnas - 3,5% väävlisisaldusega raske kütteõli futuuride tehingute hindades on kuni 01.01.2020 näha märgatav hinna langus. Kuigi põhistsenaariumina lähtume 1% väävlisisaldusega kütteõli hindade valdavatest ennustused ning futuuride tehingu hindadest mille kohaselt võiks oodata isegi 1% väävlisisaldusega kütteõli (LSFO) hinnastamise mõningat paranemist, pakub 1.01.2020 MARPOL regulatsioonist tulenev muutus turustamise strateegia osas nii võimalusi kui kujutab ohtusid.

Suurimad realiseeritud arendusprojektid:  

2018. aastal realiseeriti kontserni suurim arendusinvesteering, milleks on 6,5 miljonit eurot maksnud tsirkulatsioonõlide puhastamise projekti esimene etapp. Sellega kaasneb õlitehaste aastane tootmisvõimsuse suurenemine 25 000 tonni võrra. 

Jätkati välisõhu kvaliteedi paranemisele suunatud tegevuste elluviimisega. Oktoobris kinnitati kontserni poolt esitatud lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava, mille kohaselt investeerib ettevõte välisõhu kvaliteedi parendamiseks 1,1 miljonit eurot. 

Tänu aasta alguses käiku lastud kinnisele torukonveierile, mis transpordib Kiviter vabrikutes tekkivat poolkoksi ladestamiskohta on kontserni jäätmeahel tervikuna kaetud konveiersüsteemidega. Taolised torukonveierid tagavad keskkonnasäästlikuma jäätmekäsitluse ning võimaldavad loobuda autotranspordi kasutamisest tuha ja poolkoksi ladestusalale.  

2017. aasta lõpust töötab VKG Energias 100MW nimivõimsusega gaaskütusel töötav aurukatel. Uus katel on võrreldes kasutusel olevate tahkeküttekateldega suurema kasuteguriga ehk kui vanadel kateldel on see näitaja 86% tasemel, siis uuel on lausa 91%. Katla projektiga alustati juba 2014. aastal, kuid juba järgmisel aastal olime sunnitud projekti elluviimise kriisi tõttu ajutiselt peatama. Projektiga hakati uuesti tegelema 2016. aastal. Projekti maksumuseks on 9,8 miljonit eurot. 

Üle 10 miljoni euro oli eelmisel aastal VKG poolt investeeritud tehnoloogia moderniseerimiseks ning tootmisportsesside täiustamiseks. Aasta keskpaigus teostati ulatuslikud tööd VKG Oili Petroter-tehnoloogial töötavate õlitehaste uuendamiseks. Need projektid koos VKG Energia uue katlaga võimaldavad tõsta kogu kontserni tootmise efektiivsust ning seeläbi saada ühest põlevkivi ühikust maksimaalselt toodangut.

Põhjalikum ülevaade arendusprojektidest