Arendustegevus

Paradigma muutus maailma energiakandjate turul ning kütuste kvaliteeti reguleerivad normatiivid mõjutavad ja suunavad ka VKG strateegilisi arendusvaldkondi.

Kui tootmise laiendamise ning ressursi- ja energiasäästlikkusega on traditsiooniliselt tegeletud läbi aastate, siis 2014. aasta tõi uudsete tegevustena esmakordselt päevakorda ka põlevkivi töötlemisega seotud oskusteabe müügi väljaspoole Eestit ning roheliste kütuste kaasamise põlevkiviõli tootmisesse.

2015 aastal jõustuv merekütuste väävlisisalduse alandamine 0,1% -ni VKG praegustel turgudel ning ulatuslik väävlisisalduse limiteerimine nii maal kui merel kasutatavates kütustes perioodil 2010 – 2020 seavad selged väljakutsed ka põlevkiviõli tootjatele.

Stabiilsele tööstusharule kohaselt ei muutu ka VKG-s põhilised strateegilised suunad kiiresti, varem planeeritut viiakse sihikindlalt ellu ning ette planeerimise horisont on üle kümne aasta. Kontsern jätkab varem planeeritud suundadega  – õlitootmise järk-järguline laiendamise ning mootorikütuste ja põlevkivikemikaalide tootmine arendamisega.

2014. AASTA OLULISEMAD ALUSTATUD JA KÄIMASOLEVAD TEGEVUSED 

  • Petroter II õlitehase ehitus ja tootmise alustamine.
  • Petroter III õlitehase ehitus (käivitus planeeritud 2015. a sügisel).
  • Lubjatehase ehitus, esmane käivitamine ja tootmise alustamine.
  • Põlevkivi aheraine laiaulatuslik kontserniväline kasutamine teedeehituses.

2014. AASTA TÄHTSAMAD UURINGUD JA ARENDUSVALDKONNAD

  • Pilootkatsetused põlevkivigaasi vedeldamiseks ja tasuvusanalüüs.
  • Põlevkivituhal baseeruvate tehistervikute rajamine Ojamaa kaevanduses.
  • Põlevkivituha kasutusvõimaluste laiaulatuslik uuring, tuha sertifitseerimise alustamine.
  • Biomassil põhineva rohelise kütteõli tootmise kontseptsioon.