19. mai - VKG juubilaride üritus

Ürituste kalender

19. mail kell 16.00 kutsub juhatus meie kontserni tööjuubilare, kes on meiega olnud üle 20 aasta ning sünnipäevalisi, kellel on au tähistada juubeleid alates 50. eluaastast, VKG peamajja külla.

Täpsem informatsioon ja kellaajad edastatakse kõikidele külalistele kutses.

Мероприятие в честь юбиляров

19 мая в 16.00 руководство приглашает для поздравлений в административное здание VKG трудовых юбиляров, которые отработали в концерне более 20 лет и юбиляров, кому исполнилось 50 и более лет.

Более подробная информация и время проведения мероприятия сообщается всем приглашенным.