Raudtee- ja logistikateenused

VKG Transport AS

VKG Transport AS-i logistika- ja raudteeosakonnad osutavad alljärgnevaid teenuseid :

  • raudteetsisternide ja poolvagunite rent;
  • raudteevedude ekspedeerimisteenused;
  • raudtee hooldus- ja remonditeenused.

Meie raudteevaguniparki kuulub ~1300 tsistern- ja poolvagunit. Tsisternid on ette nähtud heledate ja tumedate naftasaaduste, naftakeemiatööstuse toodangu ja kemikaalide veoks.

Teostame Eesti-sisest ja rahvusvahelist ekspedeerimisteenust.

Teostame raudtee jooksvat hooldust ja remonti. Selleks omame tegevuslitsentsi. Hooldus ja remonditööd on kaetud tsiviilvastutuskindlustusega.

Osutame ka raudteevagunite kaalumise teenust.

 Raudteevagunite ekspedeerimisteenused

Ilme Raik
Logistikaosakonna juhataja

  • GSM: +372 515 5001
  • Telefon: +372 334 2756
  • Faks: +372 337 5044
  • ilme.raik@vkg.ee

Raudtee hooldus- ja remonditeenused

Marina Jermakova
Raudteeosakonna juhataja