VKG Transport AS

Tooted ja teenused

Kontserni tütarettevõte VKG Transport AS on üks Eesti suuremaid transpordiettevõtteid, mis osutab rahvusvahelisi ja riigisiseseid auto- ja raudteetranspordi teenuseid logistika valdkonnas.

Ettevõte veab ohtlikke veoseid autotranspordiga (ADR), remondib ja hooldab raudteid, osutab kaubavedude ekspediitorteenuseid raudteedel.

Töötame põhimõttel „Klient on kõige tähtsam”.
Oma tegevuse aluseks loeme klientide efektiivset ja paindlikku teenindamist.

Teie ohtlikud veosed ohutult kohale!