VKG Transport AS

Tooted ja teenused

Kontserni tütarettevõte VKG Transport AS on üks Eesti suuremaid transpordiettevõtteid, mis osutab rahvusvahelisi ja riigisiseseid auto- ja raudteetranspordi teenuseid logistika valdkonnas.

VKG Transport ASi vaguniparki kuulub üle 1300 kaubavaguni, sh tsisternid heledate ja tumedate naftasaaduste ning keemiliste ainete veoks, poolvagunid puisteainete veoks ning kinnised vagun-hopperid tsemendi veoks. Samuti omab ettevõte üle 28 ADR veoki.

Ettevõte veab ohtlikke veoseid autotranspordiga (ADR), remondib ja hooldab raudteid, osutab kaubavedude ekspediitorteenuseid raudteedel ning raudteeveeremi renditeenust.

Töötame põhimõttel „Klient on kõige tähtsam”.
Oma tegevuse aluseks loeme klientide efektiivset ja paindlikku teenindamist.

Teie ohtlikud veosed ohutult kohale.