Summaarsed põlevkivifenoolid

Fenoolid ja fenoolitooted

Summaarseid fenoole saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel tekkinud utteveest. Summaarsed põlevkivifenoolid peamiselt kõrge reaktsioonivõimega alküülresortsiinid. Summaarseid fenoole kasutatakse toorainena naha parkainete, tampoonimissegude ja erinevate liimvaikude tootmisel.

KEEMILINE KOOSTIS

%

Üheaatomilised fenoolid

8,8...12,2

Resortsiin

0,5...2,0

2-metüülresortsiin

0,5...1,5

4- metüülresortsiin

1,5...2,5

5- metüülresortsiin

28,0...32,0

2,5-dimetüülresortsiin

5,0...7,0

5-etüülresortsiin

11,0...13,0

4,5- dimetüülresortsiin

5,0...8,0

Tundmatud ühendid

19,0...25,0

Molekulmass

150...160

ISELOOMUSTUS

 

Fenoolide massiosa, %, min

94,5

Neutraalsete õlide massiosa, %, max

2,5

Vee massiosa, %, max

2,5

Tuha massiosa, %, max

0,06