VKG Elektriehitus AS

Tooted ja teenused

23.11.2016 sõlmisid Viru RMT OÜ ja VKG Elektriehitus AS ühinemislepingu. Ühinemise tulemusel VKG Elektriehitus AS lõpeb likvideerimismenetluseta ja OÜ Viru RMT on VKG Elektriehitus AS universaalne õigusjärglane.

VKG Elektriehitus osutab tööstusettevõtetele, elektrivõrkude omanikele ja elektriettevõtetele kvaliteetseid tervikteenuseid elektriehituse valdkonnas.

Alates oma tegevuse algusest on AS Narva Elektriteenused - VKG Elektriehitus AS näidanud end pidevalt areneva ja iga aastaga oma turupositsiooni tugevdava ettevõttena. Firma on suutnud oma käivet 2,5 aastaga suurendada rohkem kui neli korda, laiendades tegevuspiirkonda Ida-Virumaalt kogu Eestisse. Oma esimesel tööaastal astus ettevõte Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liikmeks. 2005. aastal saadi Sillamäe sadama vabatsooni väliselektrivõrkude ehitamise peatöövõtjaks. Firma strateegiliste klientide hulka kuuluvad VKG kontserni ettevõtted; suuremateks klientideks on AS Sillamäe Sadam, AS Sillamäe SEJ, AS Sillamäe Oil Terminal ja teised ettevõtted, kellel on oma objektid Sillamäe sadama ehitusel ning Sillamäe majanduslikus vabatsoonis. Püsitarnijate hulka kuuluvad Harju Elekter, SLO Eesti, Keila Kaabel, Gaur, ABB jt. Ettevõte tegutseb ka alltöövõtjana regionaalsetes ehitusprojektides.