VKG KESKKONNAPÄEV

VKG keskkonna heaks

Kord aastas VKG eestvedamisel Keemikute päeva raames korraldab VKG ka keskkonnapäeva.

Kaasaegsetele keskkonna väljakutsetele pühendatud ürituse sihtgrupiks on eelkõige kohalik elanikkond, kohalike ettevõtete juhtkond ja era- ning avaliku sektori keskkonnaspetsialistid.

VKG 6. keskkonnapäeva põhiteemaks on põlevkivisektori maksustamine ja säästev areng.

Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi keskkonnatasude büroo nõunik – Keskkonnatasude seaduse 2016+ loomise struktuur, alused ja jätkusuutlikkus.
Lili Kirikal, Ernst & Young Baltic AS – Põlevkivisektori mõju majandusele erinevate maksu, nafta ja CO2 hinna stsenaariumite puhul.
Pärandreostusega aladele pühendatud videolõik
Priit Rohumaa, VKG juhatuse esimees – Keskkonnatasud – motivaator või demotivaator. Riikide praktika tasakaalustatud keskkonnatasude ja majandusarengu planeerimisel.
Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor – Ringlusmajandusele üleminekuks vajalikud sammud. Näiteid teiste riikide praktikast.