Juhatus

Kontsern

Ahti Asmann
Juhatuse esimees

Ahti Puur 
Juhatuse aseesimees

Jaanus Purga
Arendusdirektor

Meelis Eldermann
Tehnikadirektor

Margus Kottise
VKG Kaevandused OÜ
Juhatuse liige

Nikolai Petrovitš
VKG Oil AS
Juhatuse liige

Viru Keemia Grupp ASi juhatus koosneb kuuest liikmest:
juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja finantsdirektor, arendusdirektor, tehnikadirektor, VKG Kaevandused OÜ juhatuse liige ning VKG Oil ASi juhatuse liige.

Neli juhatuse liiget (Ahti Asmann, Ahti Puur, Jaanus Purga ja Meelis Eldermann) juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget  – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.