Põlevkiviõlide tootmise laiendamine

Projektid

Petroter õlitehas.
VKG suuremahulisem investeering, mis vaatamata 2009 rangele säästupoliitikale täies mahus vastavalt plaanitule jätkus, oli 2007. aastal alustatud 0,9 miljoni tonnise tootlikkusega uue Petroter õlitehase rajamine. Kuigi ehitustegevus objektil lõpetati oktoobris, alustati tehnoloogiliste seadmete autonoomset käitamist ja katsetamist juba aasta keskel. Kogu tehnoloogilise protsessi järjestikuste katsetustega juba kuumal gaasilisel reziimil (kuid ilma põlevkivita) alustati augustis, järgnes testperiood inertse tahke materjaliga septembris ja oktoobris. Alates novembrist alustati plaanipäraste katsekäivitustega põlevkivil.

Aasta lõpuks oli jõutud lühiajalistel perioodidel tehase projektvõimsuseni 130 tonni põlevkivi tunnis, oli tõestatud kogu tehase töövõimelisus ja opereeritavus. Käivitusprotsessidel ilmnenud väiksemad puudused kõrvaldati käivituste vaheaegadel, suuremad puudused fikseeriti ning töötati välja parandatud tehnoloogilised lahendused. Nagu suuremahulise ja uuendatud tehnoloogial põhineva keeruka tööstusliku seadme käivitamisel ikka, arvestati ka Petroter tehase puhul ca 6-kuulise katse- ja käivitusperioodiga ning vajadusega osade tehnoloogiliste sõlmede modifitseerimiseks ning ümberehitamiseks opereerimise käigus saadud kogemuse põhjal.

21. detsember 2009 toimus Petroter I tehase avamine. Täisvõimsusele jõuti 2010. aastal.

Augustis 2012 alustati Petroter II tehase ehitusega. Uus tehas valmib järgmise aasta kevadel.

2013. aasta novembri alguses alustas VKG ka Petroter III tehase ehitamisega. Projekti mahuks on 80 mln. eurot ning 2015. aastal loob ta 100 täiendavat töökohta.