Arendustegevus

Paradigma muutus maailma energiakandjate turul ning kütuste kvaliteeti reguleerivad normatiivid mõjutavad ja suunavad ka VKG strateegilisi arendusvaldkondi.

Aastal 2012 jätkus  energiakandjate maailmaturul mittekonventsionaalse kildagaasi (shale gas) võidukäik ja hüppeliselt kasvas 2011-2012 ka USA kildaõli (shale oil) toodang. Kildaõli toodang ei mõjuta küll vedelkütuste maailmaturuhinda, kuid selliste energiakandjate tootmine maailma suurima tarbija, Ameerika Ühendriikide, territooriumil häälestab kütusetootjaid ette paradigma muutuseks - ennustuste kohaselt muutuvad Ameerika Ühendriigid kütuste importijast kütuste eksportijaks 2025 aastal. Unustatud on naftavarude lõppemisega seotud Peak Oil teooria ja 2012 lisati kildagaasi ja kildaõli varud ametlikult ka energiakandjate ülemaailmsesse arvestusse.

2015 aastal jõustuv merekütuste väävlisisalduse alandamine 0,1% -ni VKG praegustel turgudel ning ulatuslik väävlisisalduse limiteerimine nii maal kui merel kasutatavates kütustes perioodil 2010 – 2020 seavad selged väljakutsed ka põlevkiviõli tootjatele.

Stabiilsele tööstusharule kohaselt ei muutu ka VKG-s põhilised strateegilised suunad kiiresti, varem planeeritut viiakse sihikindlalt ellu ning ette planeerimise horisont on üle kümne aasta. 2013 aasta ei saa olema erand, kontsern jätkab varem planeeritud suundadega  – õlitootmise järk-järguline laiendamise ning mootorikütuste ja põlevkivikemikaalide tootmine arendamisega.

2013 aasta olulisemad käimasolevad ja alustatavad projektid

  • Petroter II õlitehase ehitus, alustatud 2012, käivitus suvel 2014
  • Põlevkiviõlide järeltöötluse tehase ehituse algus, käivitus suvel 2016
  • Petroter III õlitehase ehituse algus, käivitus planeeritud suvel 2015
  • Lubjatehase ehitus, käivitus 2014 aasta alguses

2013  aasta olulisemad uuringud ja arendusvaldkonnad

  • Põlevkivi aheraine kasutamine ja väärindamine – teede ehitus ja ehitusmaterjalid
  • Ojamaa kaevanduse tootsa kihindi mineraalosa koostise monitooring
  • Põlevkivituha koostise täpsustatud uurimine
  • Põlevkivituha kasutamine betoonisegudes
  • Kadudeta kaevandamise ja kaevanduse tagasitäitmise võimalused
  • Peenkemikaalide tootmine ja kasutamine